Výcvik nositelů dýchací techniky

Dne 7. 3. 2020 proběhl na hasičské zbrojnici v Bystřici nad Pernštejnem pravidelný výcvik nositelů DT JSDH Bystřice nad Pernštejnem. V první řadě si členové v zasedací místnosti zopakovali a oživili teoretickou část, která byla završena testem. Poté se odebrali do garáží, kde proběhla praktická část výcviku, která byla zaměřena na průzkum objektu a vyhledávání osoby(figuriny), kteoru členové transportovali pomocí nosítek. Poté si vyzkoušeli další možnosti transportu. Následoval výnos materiálu (2 hadice B v hadicovém koši) do 5. patra budovy a zpět na garáž. Celý výcvik se velmi zdařil.
Foto>>

Rescue marathon

Ve dnech 27. – 29. 9. 2019 se v Kostelci u Heřmanova Městce uskutečnil jubielní desátý ročník Rescue Marathon s názvem FULL OF COLOURS. Maratonu se zúčastnili i členové výjezdové jednotky SDH Bystřice nad Pernštejnem Roman Horák, Denis Žličař, Petr Havlíček a členka sboru SDH Bystřice nad Pernštejnem Zuzana Hájková. Každý tým musí s sebou vzít i figuranta, jímž byl Filip Hlaváček ze skautského střediska Klen. Z pátka na sobotu proběhly tři noční zásahy (zával po výbuchu plynu, zranění vzniklá po výbuchu zábavní pyrotechniky, pátrání po ztracených osobách v lese). Mezi zásahy se týmy zúčastnili tří workshopů zaměřených na únik CO2, použití transportních prostředků a komunikace při mimořádných situacích. Druhý den na účastníky čekalo 11 stanovišť v okruhu cca 30 km, na kterých poskytovali první pomoc při různých mimořádných událostech (dopravní nehoda, tonutí, evakuace osob z budovy zasažené požárem, otrava léky atd.). Naši členové spolupracovali s týmem Českého červeného kříže ze Štětí.

Foto >>


Stránky dostaly nový kabát

Dlouho připravovaná rekonstrukce stránek přinesla nový vzhled stránek. Nová verze stránek, která nahradila předcházející verzi z roku 2015 byla dokončena v minulých dnech a dnes po odladění může sloužit opět svému účelu. Výhodou nové verze stránek je kompatibilita s chytrými telefony a tablety, která u předchozí verze nebyla v tak dobré úrovni jako v nové verzi.

Během prvních dní provozu nové grafické verze je možné že se na stránkách vyskytne pár menších problémů, které však co nejdříve odstraníme


I. Vírské serpentíny

Ve dnech 9. - 10. 6. 2018 se uskutečnil na silnici z Víru do Bystřice nad Pernštejnem 3. podnik závodu do vrchu - Maverick Rescue Euro Cup 2018. Členové naší výjezdové jednotky byli rozmístěni na stanovištích po trati, kde zastávali funkci traťových komisařů. U cíle závodu bylo pro případ požáru přistaveno naše zásahové vozidlo CAS 15 Renault Midlum.
Foto >>


Kurz Technik ochrany obyvatelstva

Dne 1. 6. 2018 proběhl v Kamenici nad Lipou kurz Technik ochrany obyvatelstva, který byl zaměřen na zdolávání mimořádných událostí. Kurzu se zúčastnili dva členové našeho sboru Josef Roman a Petr Havlíček. Po teoretické a praktické části následoval závěrečný test, který oba členové zdárně zvládli.


HRY ZDATNOSTI

SDH Bystřice nad Pernštejnem Vás srdečně zve na Hry zdatnosti pro děti, které se uskuteční 1. 10. 2017 na oválu u potoka v Bystřici nad Pernštejnem.
Plakát >>


TFA TRPÍN

Dne 22. 4. 2017 se uskutečnil 2. ročník hasičské soutěže TFA Trpín, který se poprvé započítává do krajské soutěže. Závodu se zúčastnili i tři členové SDH Bystřice nad Pernštejnem a to Martin Neuer, Petr Havlíček a Denis Žličař. Překážková dráha se skládala z těchto disciplín: roztažení dvou hadic B na vzdálenost 40 metrů, hammerbox 30 úderů nahoru a 30 dolů, přenesení dvou 20 kg barelů na vzdálenost 30 metrů, transport figuríny na vzdálenost 30 metrů, 4x překulení pneumatiky, smotání hadice B, výstup s hadicí na kopec, sestup z kopce a uložení hadice do boxu, překonání bariéry 2 metry(po 3 neúspěšných pokusech žebřík), 4x překulení pneumatiky, výstup po schodech do prvního patra, vytažení 20 kg kanystru a běh do cíle. Jednalo se o jejich první TFA závod, který všichni zdárně dokončili a nasbírali cenné zkušenosti do dalších závodů.


Videa SDH k příležitosti výročí 140 let

Členové sboru >>
Historie >>
Výročí, oslavy, konference >>
Námětové cvičení a zásahy >>
Soutěže dospělí >>
Kroužek mladých hasičů >>
Pikárec >>
Závěr >>


Přidány fotky z oslav 140. výročí založení sboru

Dne 20. června 2015 proběhly oslavy 140 let založení našeho sboru. Dnes Vám přinášíme několik fotografií ze včerejšího výročí
více zde >>

Znak sboru

Znak SDH

Předpověď počasí