Současné vedení SDH

Starosta - Miloslav Ungr
Místostarosta - Jaroslav Endlicher
Velitel - Josef Roman
Jednatel - Karel Šindelář
Pokladník - Eva Ungrová
Vedoucí žen - Bronislava Romanová

Historie SDH

Prvním zakladatelem byl Čeněk Kolbaba, který se v roce 1874 stal kominickým mistrem v Bystřici nad Pernštejnem, kdež společně s několika soudruhy sbor hasičský založil a pak dne 26.1.1890 na úbytě umřel. Téhož času byl starostou obce pan Pelhřim Fiša – velkoměšťan a voskař v Bystřici nad Pernštejnem.V obecní radě byli p.p. Josef Sýkora – obchodník, Roman Janeček - koželuh, Jan Fiša - měšťan. Tito všichni byli sboru hasičskému příznivi, poukázavše přízeň svoji sboru tím, že jejich přímluvu byly zakoupeny pro sbor obcí Bystřickou stroje v ceně asi 2000 zl. a úplný výzbroj mužstva a že také sami sbor hmotně, mravně podporovali. Prvním předsedou ve sboru byl Josef Sýkora – obchodník, náčelníkem Čeněk Kolbaba – kominický mistr, jednatelem Antonín Šmídek – obecní tajemník. Pozdějším předsedou jest Edmund Fiša - měšťan. O patnáct let později byl do čela sboru zvolen Edmund Fiša, bystřický voskař a pernikář, který se pak dostaltaké do vedení Hasičské vzájemné pojišťovny. Koncem 19. století postupně docházelo k zakládání dobrovolných hasičských sborů i v okolních obcích, k tomu přispěl také i požár v Karasíně, který v 1895 zničil celou vesnici. Svého vlastního praporu se bystřický hasičský sbor dočkal v roce 1886. V roce 1893 byla založena četa žen. V roce 1897 měli bystřičtí hasiči dispozici dvě čtyřkolové stříkačky, jeden čtyřkolový hydrofor a dvě berlovky a dva hydrometry v celkové ceně 2200 zlatých. V roce 1904 byly zakoupeny další dvě ruční stříkačky-berlovky, a roce 1925 vůz pro mužstvo o rok později motorová stříkačka a v roce 1930 sanitní auto. V novodobých dějinách došlo v Bystřici roku 1971 ke zřízení pracoviště Okresního útvaru Sboru požární ochrany. Od té doby vyjíždějí dobrovolní hasiči k zásahům společně s členy hasičského záchranného sboru , který je ve městě do současnosti. Nyní má sbor k dispozici vozilo CAS 25 Š-706, DA 12 AVIA A 30-PPS-12, vysloužilý Gaz, který byl v roce 2008 darován Františku Proseckému a historické avšak funkční vozidlo CAS 16-Praga RN. Od října roku 2008 vlastní sbor dobrovolných hasičů nové vozidlo CAS 15 Renault Midlum, jehož slavnostní křest se uskutečnilo dne 28. října 2008 na bystřickém náměstí i přes nepříznivé počasí se tato akce vydařila a sešlo se na ní celkem dost lidí autu a praporu požehnal místní farář Karel Rozehnal, mezi hosty se objevil zasloužilý hasič Karel Herold, Dagmar Zvěřinová, Jan Slámečka.Nový vůz nahradí ve funkci vozidlo CAS 25, které je už veterán s věkem 38 let a už pomalu dosluhuje a už se i stalo, že se s ním nepodařilo při poplachu vyjet k zásahu, příčinou byly vybité baterie, tato závada byla během několika dnů odstraněna a vůz byl připraven k výjezdu, o osudu vozu CAS 25 se ještě rozhoduje, ale jisté je to, že vůz CAS 25 na stanici určitě nezůstane. Od června roku 2009 je plně aktivní vozidlo CAS 15 Renault Midlum. Dne 4. července 2010 oslavil sbor své 135. výročí, pro tuto oslavu přálo i počasí a tak nechyběli ani ukázky zásahů, jako bylo stříhání auta a slaňování se z hasičské plošiny.

Znak sboru

Znak SDH

Předpověď počasí